Savdes-SenSAVDES-SEN KİMDİR?
 
Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadan,  ben yerine biz prensibiyle hareket ederek, süreci yönetebilen, bilgi birikimi ile vizyon ve misyon sahibi, ilkeli, temsil özelliği olan, ayakları yere basan, kişisel düşüncelere sınır getirmeyen,  ideolojik olmadan her siyasal görüşe eşit mesafede duran, katılımcılığı benimseyen, hukuk,  hakkaniyet ve demokrasiden ayrılmadan düzeyli bir hak arama mücadelesi yapmayı, düşünen, çalışan ve üreten bir sendikal anlayışla üyelerin sesi ve sözü olmayı, örnek alınan bir sendika haline gelmeyi hedefleyen hareketin adıdır SAVDES-SEN…
 
NEDEN SAVDES-SEN?
 
Bizler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında sendikal anlamda örgütlenmekten mahrum bırakılmamız nedeniyle, maruz kaldığımız haksızlıkları, oluşan mağduriyetimizi ve sorunlarımızı çözüm makamlarına yeterince aktaramadık. Derdimizi anlatamadık. Dolayısıyla sistemde sürekli yok sayıldık. Örgütsüz olduğumuz için de niteliksiz algılandık.
 
12 Temmuz 2013 tarihli ve 28705 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı ile birlikte önümüzde sendika kurmak ve  sendikaya üye olabilmek için herhangi bir engel kalmamıştır.
 
Bu kapsamda, gelinen süreçte yaşanan bütün gelişmeleri Türkiye’nin her bölgesinden memur arkadaşlarımızla tartıştık. Sonuçta, bu gelişmelere seyirci kalmama ve müdahil olma kararı aldık.
 
Bu amaçla, geniş bir katılım ve destekle 20-22 Temmuz 2013 tarihlerinde SAVDES-SEN’in kurulumunu gerçekleştirdik ve tüzel kişiliğimizi kazandık.
 
Örgütleme ve haklarımızı elde etme mücadelemizde, kurumlarımızı rencide etmeden, karşımıza değil yanımıza alarak, mevcut kanunlara uygun hareket ederek, militarist yapıdan uzak, bilgi ve birikimimizle, haklılığımızdan aldığımız güçle, sorunlarımıza çözüm arama azim ve kararlılığındayız.
 
Tüzüğümüz, üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç saydığının, dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, felsefi inanç, siyasi düşünce ve meslek farkı gözetmeyeceğinin, faaliyetlerde demokrasi ilkesi dâhilinde kalınacağının, yasal olmayan hiçbir eylem ve oluşum içinde yer almadan devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunmasını ana çalışma prensibi olarak kabul edeceğinin ve amaçlarını şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yerine getireceğinin taahhüt belgesidir.
 
Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 20° 9°
Takvim
Site Haritası